Jak jistě víte, svou podhoubařskou činnost jsem ukončil. Navázal však na mne Petr Bláha, který za mé skromné pomoci a porady dále pěstuje sadbu hlívy ústřičné. Sadba je k objednání v tomto eshopu https://www.hlivasadba.cz/   Ing. Vlastimil Šavelka

► PŘEDPĚSTOVÁNÍ HLÍVY: NUTNÉ NA PODZIM, V ZIMĚ A PŘEDJAŘÍ

Chladné období je vhodné  pro zahájení pěstování hlívy.

V době od podzimu do předjaří je dobré začít s pěstováním hlívy na dřevě. Tato příprava znamená pro podhoubí až několik měsíců časového náskoku. A právě těchto několik měsíců zimního růstu často rozhoduje o tom, zda budete sklízet houby ještě v roce očkování nebo až napřesrok. Zdůrazňuji, že v chladném období roku lze očkovat pouze polena, která můžete do jara uchovat v prostředí se stabilní teplotou. Tedy nikoli pařezy s kořeny. Ty si naočkujete zhruba na konci dubna.

 
Jak tedy na to?
 
Naočkujte dřevo jakoukoli metodou uvedenou v Návodech na pěstování hlívy. Poleno uložte do igelitového pytle s troškou vody (není třeba mnoho, přibližně 0,5 litru) a zavažte. Tento pytel umístěte např. do kotelny, teplejšího sklepa, prádelny..., kde bude do jara alespoň 15°C (nejméně však 10°C). Pytel jednou za dva týdny rozvažte, nechte vyvětrat, případně doplňte vodu.
 
Špalky naočkujte sadbou hlívy a uložte do igelitového pytle k prorůstání       Po období zimního růstu podhoubí jsou špalky na jaře krásně bílé 


 
Hlavní předností zimního očkování je, že získáte časový náskok. Zatímco jarní pěstitelé budou koncem dubna a začátkem května teprve objednávat sadbu a očkovat, zimní pěstitelé už budou rovnou ukládat do zeminy špalky prorostlé podhoubím. A to má smysl! Trošku podrobněji je toto téma rozvedeno v článku ►Výhody zimního očkování hlívou.


 
 
Pěstování hlívy na slámě a dřevních štěpkách je celoroční. Mějte předem promyšlené možnosti změny teplot (teplé prostředí pro růst podhoubí a chladné prostředí pro tvorbu plodnic) a pěstování se vám bude dařit. Slámu připravte podle Návodu pro pěstování hlívy na slámě.
 
 
Dodržujte následující teplotní režim. Ve fázi růstu podhoubí (po naočkování slámy sadbou) zajistěte zhruba na jeden až dva měsíce teplotu alespoň 20°C. Toho lze nejlépe dosáhnout umístěním naočkovaného pytle např. v kotelně. Po dvou měsících mějte připravené prostředí s teplotou cca 10°C a rozptýleným světlem. Zkušení pěstitelé dávají prorostlé pytle např. na studenou chodbu. V chladu se začnou vytvářet plodnice hlívy. Až houby sklidíte a pochutnáte si na nich, přeneste pytel na dva týdny zpátky do tepla. Zde si podhoubí odpočine a načerpá nové živiny ze slámy. Pak opět přeneste pytel do chladu. 
 
Opakovanou změnou teplot lze obvykle docílit tří až čtyř sklizní.