Jak jistě víte, svou podhoubařskou činnost jsem ukončil. Navázal však na mne Petr Bláha, který za mé skromné pomoci a porady dále pěstuje sadbu hlívy ústřičné. Sadba je k objednání v tomto eshopu https://www.hlivasadba.cz/   Ing. Vlastimil Šavelka

Speciální zásady očkování pařezů hlívou ústřičnou

Pařez po listnatém stromě se dobře hodí pro pěstování hlívy ústřičné. Hlavní výhodou je skutečnost, že kořeny stále táhnou ze země vodu a mohou tak dobře zásobovat podhoubí hlívy. Druhou výhodou je, že pařez není jen ona nadzemní část, ale i kořeny. To je velké množství dřeva, které je pro hlívu využitelné. Nevýhodou je nepřemístitelnost pařezu, který je často na osluněném místě. Z toho vyplývají určitá specifika, která okomentuji svými zkušenostmi.

 

Přírodní hlíva na pařezu. Zde měl přijít houbař nejméně o dva týdny dříve.

 

  • Doba očkování

Ať už využijete pro naočkování kteroukoli sadbu (kolíčky, zrnitou, patrony), musíte začít zhruba od začátku května. Pařez je samozřejmě nepřemístitelný a růst podhoubí nelze urychlit zimním předpěstováním v igelitových pytlích ve vytápěných prostorách jako polena. Kvůli teplotě má smysl očkovat pařezy přibližně do srpna.

 

  • Velikost pařezu

Nenechávejte si příliš vysoké pařezy. Uplatňuje se zásada "jaký průměr, taková výška". Představa dvoumetrového pařezu, či spíše torza, obrostlého odspodu nahoru hlívou je sice lákavá, ale bohužel lichá. Horní část vysokých pařezů zasychá, voda do velké výšky nevyvzlíná. V přírodě sice občas najdete hlívu i ve výšce několika metrů, ale pouze na živých stromech. Ty si nahoru dopravují vodu svou životní silou. Mrtvým dřevem voda vzlíná pouze fyzikálně a jen do malé výšky, podobně jako knotem.

 

  • Oslunění

Slunce jak známo houbám nesvědčí a hlíva není výjimkou. Aby sadba nevysychala a nepřehřívala se osluněním, očkujte jen severní stranu pařezu a pokud možno nízko u země. Mezi sadbou na severu a sluncem na východě, jihu a západě bude bariéra dřeva, která bude sadbu alespoň trošku chránit. Podhoubí poroste proti osluněné straně dřevem zevnitř. Je-li pařez opravdu nízký, je dobré zasypat ho např. zeminou. Samotné přikrytí igelitem moc nedoporučuji, protože to funguje jako skleník. Přikrýt pařez igelitem a pak zasypat - to už je ovšem jiná písnička.

 

  • Ochrana sadby před vysycháním

Očkujete-li zrnitou sadbou (pod pokličku nebo klínkovou metodou), obvykle nebudete mít při práci problém. Při použití dřevěných očkovacích kolíčků do vyvrtaných děr však vyvstává potíž se zavoskováním. Na svislé ploše (vrtá se přes kůru, nikoli do horní kruhové plochy) to zkrátka moc nejde. Jsou dvě řešení jak na to. Pokud je pařez vyšší a s hladkou kůrou, nevoskujte jednotlivé dírky, ale pařez obtočte smršťovací fólií a uzavřete všechny otvory najednou. Nebo si ke kolíčkové sadbě přiobjednejte kolíčky o průměru 8 mm. Vyvrtejte hlubší díry, zaťukněte očkovací kolíček prorostlý podhoubím (ten, který vydolujete ze sklenice kolíčkové sadby) a otvor uzavřete suchým nábytkářským kolíčkem.

 

Kapitální, ale bohužel stará hlíva ústřičná na značně rozloženém pařezu

 

 ► Chci odměnit dobré návody na pěstování hlívy částkou 100,- Kč (odkaz směřuje do platební brány)