Jak jistě víte, svou podhoubařskou činnost jsem ukončil. Navázal však na mne Petr Bláha, který za mé skromné pomoci a porady dále pěstuje sadbu hlívy ústřičné. Sadba je k objednání v tomto eshopu https://www.hlivasadba.cz/   Ing. Vlastimil Šavelka

Lze použít silikon pro zalepení hlívových očkovacích kolíčků?

Při očkování dřeva hlívou ústřičnou metodou ►"tří kroků" je na závěr potřeba očkovací kolíčky zabezpečit proti vysychání. To se tradičně dělá teplým voskem. Což o to - na polenu, které lze položit to za bezvětří není velký problém. Ovšem na svislých plochách pařezů to je vlastně nemožné, nebo to vyžaduje andělskou trpělivost.

Práci výrazně usnadňují ►suché uzavírací kolíčky. Nabízí se myšlenka použití studených tmelů, které mívá kutil doma. Jak však tmely reagují s podhoubím hlívy, neškodí mu? To bylo zcela nejasné a proto jsem založil pokus. 

 

Silikonu a akrylu jsem dával největší šanci. Další tmel je chemický, rozpouštědlový a poslední je asfaltový tmel na střechy. Druhé dva měly ukázat zda a kde je pro podhoubí hlívy nějaká hranice života.

Zkouška jak reagují různé tmely s podhoubím hlívy

 

Naočkoval jsem stejné dřevo stejnou sadbou a ve stejnou chvíli, rozdílné je tedy jen uzavření otvorů se sadbou. Se všemi tmely se pracovalo snadno a rychle. 

Zkouška jak reagují různé tmely s podhoubím hlívy, založení pokusu

 

Na samostatném špalíku jsem ještě otestoval horký silikon z tavné pistole. Jak to, že mi tento nápad tak dlouho unikal?

Použití silikonové pistole k zalepení očkovacích kolíčků hlívy ve dřevě

 

A za dva týdny? Žádný z tmelů podhoubí hlívy nezahubil. Sanitárním silikonem se podhoubí prokousávalo úplně nejpomaleji, akrylem velmi dobře a rychle, chemickým tmelem tak nějak a světe div se! - prorostlo i asfaltem.

Zalepení očkovacích kolíčků různými druhy lepidel a tmelů - výsledek

 

Na závěr tedy lze napsat, že pro zalepení otvorů s očkovacími kolíčky doporučuji použít akrylový tmel a nebo horký silikon z tavné pistole. 


Někdo ovšem tu andělskou trpělivost má a mravenčí práci s voskem odvede, což lze jen obdivovat. (foto P. Hartlich)

Pracné voskování očkovacích kolíčků hlívy na svislé ploše

 

► Chci odměnit dobré návody na pěstování hlívy částkou 100,- Kč (odkaz směřuje do platební brány)