Jak jistě víte, svou podhoubařskou činnost jsem ukončil. Navázal však na mne Petr Bláha, který za mé skromné pomoci a porady dále pěstuje sadbu hlívy ústřičné. Sadba je k objednání v tomto eshopu https://www.hlivasadba.cz/   Ing. Vlastimil Šavelka

Lesní houby na zahradě: pravda nebo obchodní trik?

 

Na internetu lze narazit na nabídky "sadby" lesních hub pro pěstování na zahradě. Jedná se buď o kapalné preparáty nebo o "zrnitou sadbu". Často bývám dotazován zda je možno lesní houby záměrně či uměle pěstovat a nebo se jedná o obchodní trik. Před několika málo lety vyšel v časopisu Zahrádkář na toto téma článek Ing. Jablonského, ve kterém je obsažena jednoznačná odpověď. Pro zvětšení do čitelné podoby klikněte na obrázek.

 

Lesní houby - Jablonský (2)

 

Já bych si dovolil jen upřesnit tvrzení kolegy Jablonského o tom, že lze pěstovat pouze hlívu. Je možno pěstovat celou řadu hub (nejméně 10 druhů jako je shii-take, korálovec, sírovec, penízovky, opěnka, ucho jidášovo a další). Vždy se však jedná výhradně o houby dřevokazné, jejichž podhoubí nepotřebuje žít v partnerství s kořeny živých lesních stromů. Odborně se tomu říká mykorhiza.

 


 

Podobně jako kolega Ivan Jablonský, i já jsem si obstaral před dvěma lety onu "sadbu" chtěje se z profesního zájmu přesvědčit co a v jakém stavu mi přijde. V plodnice lesních hub jsem vůbec nedoufal (koneckonců autor článku výše určitě také ne, protože má biologické vědomosti a kultivační pokus provedl pouze pro názornost). Obsah zásilky byl tak kontaminovaný , že jsem nemohl ani přes své zkušenosti a laboratorní vybavení dělat vůbec nic. Konstatuji tedy v souladu s uvedeným článkem, že prodej takové "sadby" je naprostý diletantismus a ignorantství.

► Chci odměnit dobré návody na pěstování hlívy částkou 100,- Kč (odkaz směřuje do platební brány)